HUBUNGI KAMI

P1000173

PUSAT ISLAM UNIVERSITI SELANGOR @ MASJID UNISEL
KAMPUS BESTARI JAYA
JALAN TIMUR TAMBAHAN
45600 BESTARI JAYA
SELANGOR

NO.TEL : 03 – 3280 5132 /5134 /5140
NO. FAKS : 03 – 6047 0017
EMEL : admin@pusatislamuniselbj.com.my