VISI, MISI DAN OBJEKTIF

  • Pameran dan Demo Khat

VISI
MELAHIRKAN INSAN PROFESSIONAL YANG BERTERASKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

MISI
PUSAT ISLAM BERILTIZAM MENTARBIYYAH DAN MEMANTAPKAN MASYARAKAT BERILMU, BERIMAN, BERAMAL, BERTAQWA DAN BERDAKWAH

OBJEKTIF
1. MEMBANTU UNISEL MENCAPAI NILAI PASARAN KERJA YANG BERDAYA SAING.
2. MENJADI INSAN BIJAKSANA, BERINTEGRITI, BERINOVASI, BERTAWAKAL DAN BERTAQWA.
3. MENJADI “QUDWAH HASANAH “SEBAGAI EJEN PERUBAH MASYARAKAT

MOTO

” IKHLAS DAN AMAL TONGGAK KECEMERLANGAN “